Logistika/distribucija

Danas u svim velikim kompanijama celokupni proces operacija ne može se zamisliti bez sektora logistika / distribucija ili kako se sve više koristi termin upravljanje lancem snabdevanja (supply chain management). Potrebno je još naglasiti da je pored sektora prodaje ovaj sektor prva karika u RTM modelu. Logistika / distribucija uključuje sva premeštanja proizvoda, naravno od njegove proizvodnje, zatim transporta na tržištu (kupci) I na kraju do krajnjeg potrošača.

Glavni (ključni) elementi ove vrste konsaltinga su:
- organizacija i odgovornost u ovom sektoru
- upravljanje zalihama (repromaterijala, sirovina, gotovih proizvoda)
- sistem informisanja i analize (software)

- vidovi (vrste) distribucije:
a) direktna
b) indirektna

- razvoj distributivne mreže:
a) distributivni centri
b) kupci
c) dobavljači
d) potrošači

1. Logistika
• Upravljanje zalihama
• informacioni sistem (software)
• proizvodi / rukovanje zalihama
• vek trajanja proizvoda,


2. Distribucija
• razvoj mreže za distribuciju,
• tip distribucije (direktni i indirektni)
• frekvencija servisa, isporuka,

Možete nas pratiti i na:    
AMBB d.o.o. Beograd, Srbija ©2010 Sva prava zadržana
Logistika u pravom smislu reči predstavlja celokupan proces planiranja, kontrole i evidencije snabdevanja proizvoda od tačke A do tačke B, kao i organizaciju transporta, održavanja i rada celokupne flote do finalne tačke B. AMBB tim i konsalting u ovom segment vam pomaže u gore navedenim procesima.