Ljudski resursi

Danas sve velike kompanije posebnu pažnju posvećuju pojmu tzv. Upravljanje ljudskim resursima. Veruju i znaju da su dobro obučeni kadrovi (zaposleni) najveći dobitak u celokupnoj organizaciji, kadrovi koji su motivisani, u koje se ulaže su u direktnoj vezi sa progresom same kompanije.

Ključni aspekti su:
a) obuka i ulaganje u odgovarajuće kadrove
b) selekcija i izbor kandidata
c) interne procene kadrova
d) bonus (kompenzacioni) sistem i nagradjivanje
Možete nas pratiti i na:    
AMBB d.o.o. Beograd, Srbija ©2010 Sva prava zadržana
Danas sve velike kompanije posebnu pažnju posvećuju pojmu tzv. Upravljanje ljudskim resursima. Veruju i znaju da su dobro obučeni kadrovi (zaposleni) najveći dobitak u celokupnoj organizaciji, kadrovi koji su motivisani, u koje se ulaže su u direktnoj vezi sa progresom same kompanije.