Biznis plan

Ova vrsta konsaltinga zasnovana je i namenjena  svim kategorijama preduzetništva, kompanija. Naime, glavna ideja je da se analizira postojeća situacija kod nekog klijenta, zatim napravi vodič, plan i program biznis plana i gde će naravno kroz izradu biznis plana biti uključen klijent kroz sve procese celokupne izrade biznis plana. Ovaj konsalting sadrži pripremu i izradu biznis plana od samog početka, od pisanja biznis plana, prodajne, finansijske i logističke segmente biznis plana itd. Kroz ovu vrstu konsaltinga dobijate još jednu proveru Vašeg postojećeg biznisa, trenutno pozitivne i negativne strane vašeg biznisa, korektivne mere koje možete da upotrebite, kao i da otklonite, sagledate sve moguće rizike spoljne i unutrašnje na vaš biznis. Sama izrada biznis plana je potrebna da se uradi iz sledećih razloga:

a) ako postoje nove poslovne ideje da se izvrši pažljiva analiza istih,
b) biznis plan je neka vrsta studije koja pomaže osnivaču, akcionarima, spoljnim finansijerima i naravno menadžmentu prilikom donošenja važnih strateških odluka kao i u kom pravcu treba ići u daljem razvoju preduzeća, kompanije.
c) posebno je izrada biznis plana potrebna prilikom novih ulaganja, investicija ili otvaranja novih firmi (posebno malih i srednjih) ili reorganizacija postojeće organizacije itd.
d) najčesća izrada biznis plana se dešava kada određeni privredni subjekat želi da napravi određeni iskorak od postojećeg obima poslovanja i da ga unapredi u planiranom vremenskom periodu.


Treba posebno napomenuti da se izrada biznis plana radi za vremenski period od najmanje jedne godine, a često i za duži vremenski period, pet pa i sedam godina.

Svaki biznis plan prilikom izrade mora da sadrži:

a) osnovne podatke o preduzeću
b) postojeća situacija/stanje i analiza iste
c) plan prodaje/robe ili usluga/ili proizvoda
d) marketinški plan
e) plan proizvodnje i logistike
f) finansijski plan

Možete nas pratiti i na:    
AMBB d.o.o. Beograd, Srbija ©2010 Sva prava zadržana
Konsalting za sve vrste preduzeća, prvenstveno za mala i srednja preduzeća u kome AMBB tim napravi zajedno sa klijentom vodič, kroz izradu biznis plana, kao i plan i program celokupnog BP.